Przekręt  2 - Magdy

1  2  3  4  5  6  7

 

 

Praca Magisterska pisana na podstawie dokumentów do których szef firmy w której robiła ankiety nie udzielił praw do wykorzystania

ich w pracy magisterskiej 

oto treść prośby o zmianę tytułu pracy magisterskiej po przekręcie w firmie:

 

 

Łódź, dn. 29.08.2003

 

Magdalena Just

Nr albumu: 95449

kierunek: Zarządzanie i Marketing

specjalność: Gestion et Technologie

Centrum Kształcenia Międzynarodowego

Ul. Skorupki 10/12

90-924  Łódź

 

dr Urszula Urbańska

Prodziekan ds. Studenckich

Politechnika Łódzka

 

 

            Chciałabym zwrócić się z uprzejmą prośbą o zmianę tytułu mojej pracy magisterskiej z tytułu „Wpływ systemu zarządzania jakością na wizerunek firmy na przykładzie firmy CLEMENT Sp. z o.o.” („L'influence du système de management de la qualité sur l'image d'une organisation – basé sur l'exemple de CLEMENT Sp. z o.o.”) na „Wpływ systemu zarządzania jakością na wizerunek firmy na przykładzie pewnego polskiego przedsiębiorstwa z sektora usług logistycznych”(„L'influence du système de management de la qualité sur l'image d'une organisation – basé sur l'exemple d'une certaine entreprise polonaise du secteur de la logistique”).

            Zwracam się z powyższą prośbą ze względu na zastrzeżenie dokonane przez firmę, w której realizowałam badania ankietowe, dotyczące ograniczenia wykorzystania zebranych przeze mnie danych i wymieniania nazwy firmy. 

            Z góry serdecznie dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Magdalena Just

 

 

 

oto kolejne konsekwencje:

Magda podpisała jeden ważny dokument:

 

 

Łódź, dn. 1 września 2003

Magdalena Just

95449

Gestion et Technologie

Centrum Kształcenia Międzynarodowego

Organizacja i Zarządzanie 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Świadoma odpowiedzialności oświadczam, że przedkładana praca magisterska na temat: „L'influence du système de management de la qualité sur l'image d'une organisation – basé sur l'exemple d'une certaine entreprise polonaise du secteur de la logistique” została napisana przeze mnie samodzielnie.

 

Jednocześnie oświadczam, że ww. praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym, a także praca nie zawiera danych i informacji, które uzyskałam w sposób niedozwolony.

 

Zaświadczam także, że niniejsza praca magisterska nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadawaniem dyplomów wyższej uczelni lub tytułów zawodowych.

Magdalena Just     

 

 
 

pozostaje pytanie o moralność Magdy - czy taka osoba ma mieć prawo być matką dziecka i niszczyć go ?