Łódź dnia 18 października 2012 roku                    

Prezes

Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia

w Łodzi

90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109

tel. 664-07-22

NrPrez. A. XXIV. 500/145/12

 

 
 

Pan

Michał Fabisiak

ul. ………………

…….. Warszawa

 

W związku z punktem 1 Pana pisma z dnia 1 września 2012 roku w sprawie II 1 Co 3491/11 dotyczącym nagannego zachowania sędziego Anny Domareckiej uprzejmie informuję, co ustaliłam.

Przebieg rozprawy odbywającej się w dniu 29 sierpnia 2012 roku przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, której składowi przewodniczyła sędzia Anna Domarecka, odzwierciedla protokół posiedzenia. W szczególności znajdują się w nim wzmianki dotyczące Pana zachowania wobec przewodniczącego składu orzekającego a polegające na złożeniu oświadczenia o treści, „zostałem oszukany przez tutejszy Sąd" oraz polegające na zwracaniu się do przewodniczącej składu lekceważąco, trzymając rękę w kieszeni. Pomimo trzykrotnego zwrócenia Panu uwagi, aby wyjął Pan rękę z kieszeni, nie zareagował Pan. Ostatecznie wyjął Pan rękę z kieszeni i został pouczony, że powyżej opisane lekceważące zwracanie się do składu orzekającego może zostać potraktowane jako naruszenie powagi sądu.

Na terminie rozprawy w dniu 19 września 2012 roku nie stawił się Pan. Sąd pod Pana nieobecność przesłuchał świadka Iwonę Gruchot - kuratora sądowego, który zeznawał na okoliczność Pana kontaktów z małoletnim synem w szczególności uprowadzenia dziecka z miejsca wykonywania kontaktów i interwencji policji. Na terminie tym Sąd wydał postanowienie w przedmiocie oddalenia wniosku o nałożeni grzywny na matkę dziecka Magdalenę Fabisiak. W związku z tym, że w żaden sposób sędzia Anna Domarecka nie naruszyła godności i powagi urzędu, traktując całkowicie bezstronnie oboje uczestników postępowania egzekucyjnego, a jedynie w ramach środków przewidzianych prawem zwróciła Panu uwagę na niestosowne Pana zachowania i oświadczeń wobec sądu uznaję, że zarzuty dotyczące rzekomego ataku na Pana osobę są całkowicie bezpodstawne.
 

PrezesSądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

( Alicja Pońsko )

mój komentarz  do tego pisma :

   

 

Prezes sądu i sędzia wprowadziła 4 nowe artykuły do naszego prawa do  których powinienem sie zastosować

art 1

Podwładny powinien przed obliczem sądu powinien mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszyć sądu

art 2

Zakazuje się trzymać rąk w kieszeniach przed obliczem sądu gdyż to może sąd obrazić. W przypadku trzymania rąk w kieszeniach sąd może nałożyć na podwładnego grzywnę.

art 3

Dziecko należy tylko do matki. Jeśli ojciec tak nie uważa patrz art 3

art 4

W przypadku gdy matka zabierze dziecko do siebie uważa się, że robi dobrze. Gdy dziecko zabiera ojciec uważa się to za porwanie.